sábado, 17 de abril de 2010

O publicado nos boletíns e diarios oficiais das administracións

Actualizada a 17 de Abril de 2010
_____________________

Resolución do 9 de febreiro de 2010, do Departamento Territorial ...

... do proxecto de explotación da concesión Sonsoles IV, 6156.1, concello das Pontes
de García Rodríguez (A Coruña), promovido por Picobello Andalucita, SL ...

Resolución do 18 de abril de 2007, da Dirección Xeral de ...

... do proxecto da concesión de explotación Sonsoles IV 1ª fracción número 6156.1,
da provincia da Coruña e promovido por Picobello Andalucita, SL. ...

[PDF] 6.956 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 84 Miércoles, 2 de mayo de 2007 ...
Resolución de 18 de abril de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración del proyecto de la concesión de explotación Sonsoles IV 1 fracción número 6156.1, de la provincia de A Coruña y promovido por Picobello Andalucita, S.L.

Edicto do 3 de xullo de 2006, da Delegación Especial de Galicia ...

Logotipo da Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia. xoves, 20 de xullo de 2006.
VI. ANUNCIOS. Número do Dog: 140. Páxina do Dog: 11.644. Data da Disposición ...

Edito do 31 de maio de 2006, da Delegación Especial de Galicia ...

Logotipo da Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia. martes, 20 de xuño de 2006.
VI. ANUNCIOS. Número do Dog: 117. Páxina do Dog: 9.892. Data da Disposición ...

Resolución do 22 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de ...

... e dereitos precisos para a explotación na concesión citada, situada no concello
das Pontes de García Rodríguez e promovida por Picobello Andalucita, SL. ...

ANUNCIO - Boletín Nº 52. Sábado, 5 de marzo de 2005 - XUNTA DE ...
c) A solicitude efectuada pola sociedade Picobello Andalucita, S.L. para que sexa declarada a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, ...

[PDF] 3.738 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 44 Venres, 4 de marzo de 2005 ...
Formato do arquivo:
PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML
por Picobello Andalucita, S.L.. O Consello da Xunta de Galicia acordou, na súa ...Picobello Andalucita, S.L. para que sexa declarada ...

Corrección de erros.-Resolución do 1 de setembro de 2004 pola ...

... AF008.2001.1.246, PEDRATEC, SLL, 1.282.470,35, 198.648,40, 14. AF008.2001.1.
94, PICOBELLO ANDALUCITA, SL, 16.894.311,95, 2.534.146,79, 33. ...

Resolución do 22 de outubro de 2003 pola que se adxudican as ...

... PICOBELLO ANDALUCITA, SL, PGIDIT03DPI099E, DESENVOLVEMENTO DE SISTEMA HIPERESPECTRAL
PARA DISCRIMINACIÓN DE MATERIAIS EN LIÑA DE PROCESADO, 2, 18.136,00, 20.254 ...

______________